Usługi

OC dla firmy

OC dla firmy (odpowiedzialność cywilna) to jedno z najważniejszych ubezpieczeń. Chroni ono przed sytuacjami, w których działania firmy spowodują szkody dla osób trzecich. W zależności