Praca, Usługi

Jak zatrudnić obcokrajowca z Ukrainy?

Jak zatrudnić obcokrajowca z Ukrainy? Zatrudnianie obcokrajowców cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Dotyczy to przede wszystkim Ukraińców, którzy przyjeżdżają do naszego kraju w poszukiwaniu źródła dochodu i lepszego życia. W 2022 roku, ze względu na trwającą za naszymi granicami wojnę, wprowadzono przepisy ułatwiające zatrudnianie Ukraińców. Jak zrobić to legalnie i nie popełnić błędu?

Kto może podjąć pracę w Polsce?

Jeszcze do niedawna procedura zatrudniania Ukraińców była dosyć skomplikowana, jednak na skutek zmiany przepisów coraz więcej osób może podjąć pracę w Polsce. Dotyczy to tych, którzy posiadają tytuł pobytowy w naszym kraju bądź przybyli z terenu Ukrainy po 24 lutego 2022 roku w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi i deklarują chęć pozostania w Polsce. Nowe przepisy dotyczą również osób, które przybyły do Polski przed 24 lutego, jednak rozpoczęły procedurę uzyskiwania tytułu pobytowego. W rzeczywistości pracodawca musi więc upewnić się, czy kandydat do pracy przebywa na terenie kraju legalnie. Udowodnienie tego faktu pozostaje w gestii Ukraińca. 

Jak legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy?

Jak zatrudnić obcokrajowca z Ukrainy?
Jak zatrudnić obcokrajowca z Ukrainy?

Zatrudnienie obywatela Ukrainy wymaga dopełnienia nieco innych procedur, niż zatrudnienie Polaka. W drugim przypadku musimy jedynie pamiętać o sporządzeniu i podpisaniu umowy, a także o dokonaniu niezbędnych zgłoszeń, na przykład do ZUS czy US. Tymczasem w przypadku Ukraińców sprawa nie jest taka prosta. Pracodawca musi bowiem o fakcie zatrudnienia obcokrajowca poinformować lokalny urząd pracy. Jest to jednostka właściwa ze względu na siedzibę firmy bądź miejsce zamieszkania osoby zatrudniającej. Zgłoszenia dokonujemy w sposób elektroniczny. Pracodawcy powinni pamiętać, że zgłoszenie dotyczy wszystkich Ukraińców, bez względu na to, kiedy przybyli oni do Polski. W zgłoszeniu podajemy wiele danych, jednak to pracownik zobowiązany jest nam je udostępnić. Zgłoszenia we właściwym urzędzie pracy dokonujemy najpóźniej 14 dni po zatrudnieniu Ukraińca. Jednocześnie musimy pamiętać o tym, że Ukrainiec podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, dlatego należy zgłosić fakt jego zatrudnienia w ZUS. Następnie pracodawca zobowiązany jest co miesiąc odprowadzać składki w stosownej wysokości. Nieco bardziej skomplikowane są kwestie podatkowe. Ukrainiec odprowadza podatek na terenie Polski, jeśli jest naszym rezydentem podatkowym. Musi więc dostarczyć pracodawcy stosowny certyfikat rezydencji, który potwierdzi, w jakim kraju pracownik zobowiązany jest płacić podatek dochodowy.

Kwestie meldunkowe i uprawnienia do pracy

Pracodawca nie ma obowiązku pomagania Ukraińcowi w załatwianiu spraw meldunkowych. Zazwyczaj chętni do podjęcia pracy zgłaszają się w momencie, gdy załatwią już większość formalności, w tym związanych z kwestiami mieszkaniowymi. Niemniej jednak pozostaje jeszcze potwierdzenie uprawnień, jakie Ukrainiec posiada do wykonywania poszczególnych prac. Dotyczy to zwłaszcza zawodów, które w Polsce uzyskały miano regulowanych. Nawet pracownik budowlany, na przykład operator maszyn, musi posiadać specjalne uprawnienia. Bez nich pracodawca nie może legalnie zatrudnić konkretnej osoby. Pamiętajmy jednak, że nie każdy certyfikat honorowany jest w Polsce. Czasami konieczne staje się ponowne szkolenie pracownika i uzyskanie nowych uprawnień. Kwestia ich zdobycia pozostaje jednak w gestii Ukraińca.

Jak w prosty sposób zatrudnić pracownika z Ukrainy?

W 2022 roku, na skutek prowadzonych na terenie Ukrainy działań wojennych, procedury związane z zatrudnianiem cudzoziemców z tego kraju uległy uproszczeniu. Nie oznacza to jednak, że kwestia zatrudniania Ukraińców nie budzi żadnych wątpliwości. Należy bowiem zwrócić uwagę na wiele szczegółów, które z pozoru są mało istotne. Pamiętajmy, że zatrudnianie cudzoziemców to trudny temat. Przepisy dotyczące obywateli Ukrainy za pewien czas również ulegną zmianie i być może będzie trzeba dopełnić znacznie więcej formalności. Niemniej jednak istnieje sposób na to, aby zatrudnić cudzoziemca z Ukrainy bez zbędnych procedur. Rozwiązaniem jest bowiem nawiązanie współpracy z profesjonalną agencją zatrudnienia, które przejmuje na siebie obowiązek dopełnienia większości formalności.

Obowiązki pracodawcy a obowiązki agencji

Agencja pracy zajmuje się przede wszystkim sprawdzaniem dokumentacji i legalizacją pobytu. Dokonuje też niezbędnych zgłoszeń we właściwych jednostkach. Jednocześnie może pomóc na przykład w załatwieniu meldunku czy uzyskaniu numeru PESEL. W rzeczywistości korzystający z jej usług pracodawca musi jedynie wypłacać pracownikowi wynagrodzenie (lecz najczęściej rozlicza się on przez agencję) oraz przeprowadzić niezbędne szkolenia wdrażające. Pozostałe kwestie są już przedmiotem zainteresowania pracowników agencji. Współpraca z nimi ułatwia pozyskanie pracownika w krótkim czasie, a dodatkowo redukuje wiele problemów, takich jak na przykład nieznajomość przepisów prawa czy języka ukraińskiego. Chcąc zatrudnić cudzoziemca z Ukrainy, warto pomyśleć o pośrednictwie pracy, które w tym przypadku okazuje się adekwatnym rozwiązaniem.