Usługi

Jakie prawa ma ochroniarz bez licencji

Korzystanie z usług ochroniarskich staje się coraz popularniejsze. Ludzie częściej decydują się na zatrudnienie pracowników z agencji ochrony mienia – szczególnie, gdy są właścicielami przedsiębiorstw, sklepów czy biurowców. Ochronę podzielić można na kilka form – mogą być one wykonywane przez pracowników licencjonowanych lub nie. To, jaka forma zostanie wybrana, zależy tylko i wyłącznie od tego jakie są wymagania związane z ochroną konkretnego obiektu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pracy ochroniarza nie posiadającego licencji, to zapoznaj się z poniższym artykułem, w którym nieco przybliżamy temat pracy w tym zawodzie i określamy przysługujące uprawnienia.

Ochroniarz bez licencji – na czym polega ten zawód?

Ochroniarz nieposiadający licencji odpowiada głównie za ochronę mienia. Jego obowiązkiem jest między innymi zapobieganie sytuacjom, których można uniknąć, na przykład: włamaniom, awariom, pożarom lub dewastacji. Ochroniarz taki może podejmować pracę np. w galeriach handlowych, gdzie pilnuje porządku oraz wykrywa i raportuje próby kradzieży sklepowych. Jeżeli dojdzie do sytuacji nagłego zdarzenia, to osoba taka zobowiązana jest do powiadomienia specjalnych służb, takich jak: policja, straż pożarna lub pogotowie ratunkowe – w zależności od tego, jaka sytuacja miała miejsce. Istnieją również takie sytuacje, kiedy ochroniarz musi sam udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej – np. kiedy stan poszkodowanego zagraża jego życiu lub zdrowiu. Pracownik ochrony prowadzi też bezpośrednią obserwację, czyli innymi słowy dokonuje ochrony fizycznej obiektów. Zadaniem nielicencjonowanego ochroniarza jest także sprawdzanie alarmów i obserwacja systemów monitorujących.

Wymagania niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Jeżeli myślisz o rozpoczęciu pracy w agencji ochrony osób i mienia, to musisz wiedzieć jakie wymagania należy spełniać. Pracownik ochrony musi posiadać przede wszystkim określone umiejętności, takie jak: spostrzegawczość, dobry refleks, umiejętność pracy w monotonnych lub zmiennych warunkach, komunikatywność, umiejętność obserwacji, odpowiedzialność, a także wysoki poziom kultury osobistej. Bardzo ceniona jest także umiejętność koncentracji uwagi oraz wykazywanie się dobrą pamięcią. Jeśli chodzi natomiast o wymagane umiejętności sensoryczne, to liczą się przede wszystkim: dobry wzrok i słuch oraz zmysł równowagi i koordynacja wzroku i ruchu. Jeżeli posiadasz wszystkie wspomnianej wcześniej cechy, to praca nie licencjonowanego ochroniarza może być czymś odpowiednim dla Ciebie.

Ochroniarz bez licencji – prawa i obowiązki

Obowiązki ochroniarza bez licencji są dość ograniczone i sprowadzają się one głównie do pilnowania porządku. Na odwrocie legitymacji nie licencjonowanego ochroniarza możemy przeczytać, że jest on uprawniony do:

  • wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu na terenie którego znajdują się bezprawnie lub zakłócają jego porządek,
  • legitymowania osób – w celu zweryfikowania ich tożsamości i ustalenia uprawnień do przebywania na obszarach, bądź też w obiektach objętych ochroną,
  • ujęcia osób w oczywisty sposób stwarzających bezpośrednie zagrożenie – w celu niezwłocznego oddania tych osób w ręce policji. 

Z uprawnień tych ochroniarz może korzystać jedynie na obszarze obiektów, które znajdują się pod jego ochroną. Ważną kwestią jest także to, że ochroniarz bez licencji jest także uprawniony do ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie poza granicami obszarów lub obiektów chronionych, jednak następnie musi niezwłocznie przekazać takie osoby w ręce policji. 

Ochrona osób i mienia oraz ochrona VIP – wymagania licencyjne

Jakie prawa ma ochroniarz bez licencjiKwestiami, które są warte poruszenia, są również: ochrona osób i mienia oraz ochrona VIP. Jeżeli chodzi o tą pierwszą, to dzieli się ona na ochronę bezpośrednią i pośrednia i w obu przypadkach mogą zostać zatrudnieni pracownicy bez licencji ochroniarskiej. Przez bezpośrednią ochronę rozumie się całodobową obserwację konkretnego obiektu lub wyznaczonego miejsca, a także doraźną ochronę w konkretnie wyznaczonym terminie, np. ochrona imprez masowych czy też ochrona eventu. Czymś zupełnie innym jest natomiast ochrona osobista VIP. Ten typ ochrony stosowany jest w sytuacjach ochrony osób publicznych. Tego typu persony mogą znajdować się w niebezpieczeństwie w każdym miejscu i o każdej porze. Z tego względu bardzo ważne jest zapewnienie im odpowiedniego bezpieczeństwa – nie tylko w czasie wyjazdów czy podróży, ale nawet podczas pobytu we własnym domu. Ochrona osobista VIP może być realizowana wyłącznie przez pracowników, którzy przeszli przez specjalne szkolenia. Ochroniarze tacy muszą zapoznać się ze wszelkimi procedurami postępowania w niebezpiecznych sytuacjach – takich jak na przykład przetrzymywanie ludzi jako zakładników. Muszą oni także do perfekcji opanować umiejętność posługiwania się bronią. Gdzie można spotkać się z tego typu ochroną? Zazwyczaj jest ona zauważalna w czasie wystąpień publicznych – podczas których bardzo ważne jest utrudnienie dostępu osób postronnych do osoby ochranianej.