Usługi, Motoryzacja

Wszystko, co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniach OC

Wszystko, co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniach OC: Ubezpieczenia OC są w naszym kraju czymś, co trzeba posiadać będąc właścicielem samochodu. Konieczność ta nie jest jednak czymś złym – samo w sobie jest bowiem jednym z podstawowych zabezpieczeń w przypadku wystąpienia wypadków, kolizji czy innych tego typu zdarzeń drogowych.

Ubezpieczenie to przerzuca bowiem odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania po kolizji (wynikającej z naszej winy) z nas na ubezpieczyciela. W tym poradniku wyjaśniamy dokładnie sposób jego działania, obowiązek jego zakupu, konsekwencje braku jego posiadania oraz wiele innych aspektów ściśle z nim związanych.

Czym są ubezpieczenia OC i w jaki sposób nas chronią?

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, ubezpieczenia OC stanowią jedyną, a zarazem obowiązkową formę chronienia się przed ewentualnymi kolizjami, wypadkami i innego rodzaju zdarzeniami drogowymi dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Do jego wykupienia zobowiązani są nie tylko właściciele samochodów, ale i ubezpieczenie samochodu ciężarowego https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-i-ac-samochodu-ciezarowego-i-dostawczego/gorzow-wielkopolski/, motocykli czy maszyn rolniczych oraz wszystkiego, co porusza się po drodze. Słowem: każdy, kto rejestruje własny pojazd w odpowiednim urzędzie. Ubezpieczenie tego typu trzeba wykupić najpóźniej w dniu rejestracji auta – jeżeli tego nie zrobimy, będziemy musieli liczyć się z konsekwencjami (określamy je w dalszej części tego artykułu).

Sposób działania ubezpieczenia OC i OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-i-ocp-przewoznika/jedrzejow/ jest prosty do pojęcia: jeżeli spowodujemy kolizję lub wypadek drogowy, nie będziemy musieli opłacać jego skutków z własnej kieszeni. Niezależnie od tego, czy doprowadzi on zaledwie do zniszczeń drugiego pojazdu, czy też do uszczerbku na zdrowiu kierującego nim człowieka. Ubezpieczenie nie pokrywa kosztów naprawy naszego własnego auta – to umożliwia dobrowolne AC (Auto Casco).

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z OC?

Istnieją sytuacje, kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania dla ofiar, nawet jeśli posiadamy ubezpieczenie OC. Dzieje się to jednak w wyjątkowych sytuacjach, do których zaliczyć można spowodowanie strat dotyczących skażenia lub zanieczyszczenia środowiska, utraty gotówki, biżuterii i innych cennych rzeczy czy też ładunków, które były przewożone w poszkodowanym aucie odpłatnie (chyba, że to nie kierowca ponosi za nie odpowiedzialność). Dzieje się tak również wtedy, gdy kierując czyimś pojazdem uszkodzimy swój własny. Istnieją również sytuacje, w których ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie, ale będzie miał prawo domagać się od nas zwrotu pieniędzy. Dzieje się tak, gdy:

  • wypadek został spowodowany z premedytacją i zostanie nam to w pewien sposób udowodnione (na przykład na podstawie relacji naszego współpasażera),
  • uciekniemy z miejsca zdarzenia – jeżeli nie poczekamy na przyjazd policji, ale też nie udzielimy pomocy poszkodowanemu (gdy ten jej wymaga);
  • w czasie wypadku będziemy pod wpływem używek, w tym alkoholu, narkotyków czy innego rodzaju środków odurzających,
  • nie będziemy mieli uprawnień do prowadzenia danego pojazdu – niezależnie od tego, czy będzie to wynikało z czasowego ich zawieszenia przez policję (zabrane prawo jazdy) czy też po prostu nie nabycia ich we wcześniejszym terminie.

Co grozi nam przy braku ubezpieczenia OC?

Brak ubezpieczenia OC może być dla nas katastrofalny w skutkach. Przede wszystkim, z uwagi na fakt, że jest ono obowiązkowe, zmusi nas do zapłacenia kary – jej wysokość uzależniona jest od okresu, w trakcie którego nie posiadamy ważnej polisy (progi to do 3 dni, do 14 dni i powyżej 14 dni, a opłaty zależą od rodzaju pojazdu) i zazwyczaj przekracza koszt rocznego opłacenia składki. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej.

Prawdziwe problemy wynikające z nieposiadania ubezpieczenia OC pojawiają się w momencie, gdy spowodujemy wypadek lub kolizję. Wtedy też będziemy musieli wziąć na siebie wszelkie koszty zaistniałe w jego wyniku. Może to być koszt holowania i naprawy auta poszkodowanego, ale też zadośćuczynienie wszelkim stratom, również tym zdrowotnym. Całość może iść w setki tysięcy, czy to jeżeli trafimy na osobę, która będzie potrafiła to wykorzystać, czy też jeśli rzeczywiście wywołamy ogromne straty. Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że nie opłaca się nie mieć polisy – czy to ze względu na kary, czy też za sprawą konsekwencji, które mogą nas spotkać przy nie do końca pożądanych zdarzeniach drogowych.

Patrząc na to z drugiej strony: jeśli wypadek spowoduje inna osoba, która nie posiada ubezpieczenia OC, a straty poniesiemy właśnie my, odszkodowanie (do pewnego pułapu) wypłaci nam Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Podsumowanie

Obowiązkowość ubezpieczenia OC nie powinna być jedynym powodem tego, byśmy zainteresowali się jego zakupem. Z jego posiadania płynie mnóstwo korzyści i choć po większość z nich możemy nie być zmuszeni sięgać każdego dnia (a najlepiej przez całe swoje życie), warto mieć taką możliwość. Choć samo w sobie potrafi kosztować, my jesteśmy wybrać takiego ubezpieczyciela, który zaoferuje nam najatrakcyjniejsze warunki. Poszukajmy, porównajmy i wybierzmy, tak szybko, jak podejmiemy decyzję o zakupie samochodu.

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/

Angielski