Geologia

Gdzie znajdują się w Polsce największe złoża węgla kamiennego?

Węgiel kamienny nazywany jest czarnym złotem. Pomimo, że na przestrzeni ostatnich lat wydobycie tego surowca systematycznie spada, Polska wciąż należy do czołówki europejskiej i światowej,